Cách thức dăng kí thuê ki ốt in ấn tốt sau trường đại học.

Hôm trước mình có thông báo cho các bạn về thông tin trường mình đồng ý sử dụng những ki ốt còn bỏ trống sau trường để làm ki ốt in ấn theo đơn yêu cầu của sinh viên trường mình. Hôm nay mình sẽ thông báo cụ thể về nội dung và cách thức thực hiện. Mỗi một ki ốt in ấn tốt có diện tích khoảng năm đến bảy mét vuông, tuỳ vào vị trí và diện tích của từng ki ốt in ấn mà giá tiền thuê cũng sẽ khác nhau.

in ấn tốt

in ấn tốt

Mỗi ki ốt sẽ được sử dụng để phục vụ sinh viên trường mình hoặc sinh viên của các trường khác in ấn tài liệu, in ấn bài giảng, in giáo trình, phô tô coppy…Ngoài ra, các cơ sở in ấn tốt ấy cũng có thể nhận các đơn hàng in ấn từ bên ngoài nhà trường nhưng phải đảm bảo không vi phạm các quy định của nhà trường về việc sử dụng ki ốt để mở cửa hàng in ấn tốt. Không sử dụng ki ốt vào các mục đích khác mà không phục vụ cho công việc in ấn. Các chủ cơ sở in ấn tốt nếu muốn mở cửa hàng để kinh doanh dịch vụ in ấn tốt sẽ làm đơn gửi lên nhà trường để nhà trường liên hệ và xem xét. Đơn nào đủ tiêu chuẩn nhà trường mới chấp nhận. Vậy nên, các bạn hãy liên hệ với những người quen của mình và thông báo cho họ về nội dung chính xác về kế hoạch mở các quán in ấn tốt để nhanh chóng nộp đơn về cho trường. Đơn cần kèm theo chứng minh nhân dân bản phô tô và điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây.

 

Loading Facebook Comments ...