CÁCH SỬ DỤNG DÒNG ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE RADIO CONTROLLED

Cách sử dụng đồng hồ Citizen Eco-Drive Radio Controlled model CBO ۩

 

https://donghocasioae1200.wordpress.com/2018/10/13/dong-ho-casio-ae-1200wh-dai-hong-thuy-moi-tren-thi-truong-dong-ho/

https://casioedificeeqb.wordpress.com/2018/10/13/dong-ho-casio-edifice-eqb-501trc-1a-day-du-nang-dong-ca-tinh-danh-cho-nam/

https://daydadonghocasaublog.wordpress.com/2018/10/13/ta%CC%A3i-sao-nen-dung-day-deo-dong-ho-da-ca-sau-tha%CC%A3t/

 

 

CB0Phiên bản đồng hồ Citizen Eco-Drive Radio Controlled model CBO

 

Resset toàn bộ:

 Kéo nút giữa ra 2 nấc, bấm cùng lúc hai nút (A) và (B).

 Bấm nút (B) giữ 5 giây để kiểm tra kim có về số 0, nếu sai :

 Kéo nút giữa ra 2 nấc, bấm nút (A) để chỉnh kim giờ về số 12.

 Bấm nút (A ) lần nữa để chỉnh kim phút và kim giây về số 12.

 Bấm nút (A) tiếp tục để chỉnh ngày về 1 Tây.

 Khi xong , trả nút vào khi kim giây bắt đầu hoạt động, sau đó chỉnh lại giờ, phút, ngày, tháng, năm.

 

Chọn giờ theo nước:

 Kéo nút giữa ra 1 nấc, kim giây sẽ chỉ múi giờ của nước đó.

 Ở nước nào, bạn quay kim đến nước đó. Trả nút vào, kim giờ sẽ chỉ giờ của nước bạn chọn.

 Kéo nút giữa ra 2 nấc, kim giây chỉ ở ON/OFF để chọn giờ mùa hè.

 

Chỉnh giờ và ngày tháng:

 Kéo nút giữa ra 2 nấc

– Bấm nút (A ) kim giây chỉ về số 12, để chỉnh kim phút vặn lên.

– Kim giây quay 1 vòng, kim phút đi lên 1 phút

– Vặn xuống kim giây lùi 1 vòng, kim phút trả về 1 phút.

 Bấm nút (A ) lần nữa để chỉnh kim giờ

– Vặn lên kim giờ đi tới 1 tiếng, vặn xuống kim giờ trả về 1 tiếng.

 Bấm nút (A) lần nữa để chỉnh ngày

– Vặn lên đi tới 1 ngày, vặn xuống trả về 1 ngày.

 Bấm nút (A) lần nữa để chỉnh ngày , tháng , năm.

– Vặn lên kim giây đi tới để chỉnh tháng.

– Tháng 1 kim giây chỉ số1 , tháng 2 kim giây chỉ số 2.

 Năm chỉ đúng ở số 1.

– Năm thứ nhất chỉ ở một phút. Năm thứ hai chỉ ở hai phút, năm thứ ba chỉ ở ba phút.

– Trả nút về vị trí số 0, kim giờ kim phút sẽ trở về giờ hiện tại.

Loading Facebook Comments ...