Thủ tục đăng ký kinh doanh vận tải của doanh nghiệp?

Trường hợp các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp kinh doanh thương mại hay nuôi trồng, dịch vụ ăn uống,… có xe tải chở hàng vẫn được gọi là xe kinh doanh vận tải căn cứ theo các điểm:

– Theo Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô quy định: “Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp”.

– Cũng theo Khoản 3, Điều 3 của Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định: “Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó”.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Peca là đơn vị kinh doanh thương mại, dùng phương tiện vận chuyển hàng hóa từ kho đến người dùng nghĩa là đơn vị này đang thực hiện đồng thời công đoạn vận tải, và thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu phí cước vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Vì vậy, theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Nghị định 86/2014/NĐ-CP thì Công ty TNHH MTV Peca là đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

Ở điểm này, nhiều bạn sẽ thắc mắc nếu xe không có giấy phép kinh doanh vận tải thì việc gắn phù hiệu có hợp lý hay không? Về vấn đề này, một cán bộ làm việc lâu năm trong lĩnh vực giao thông đường bộ trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 50 Thông tư 63/2014/TT-Bộ GTVT ngày 7/11/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ nêu rõ: Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp phải được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc một trong các nhóm đối tượng:

– Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của Chính phủ về danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm;

– Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng theo quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;

– Có từ 5 xe trở lên;

– Sử dụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 10 tấn trở lên để vận chuyển hàng hóa.

Như vậy, quy định gắn phù hiệu đối với các phương tiện thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp được Chính phủ quy định tại NĐ86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và Thông tư số 63/2014/TT-Bộ GTVT ngày 7/11/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Quý doanh nghiệp nên nắm rõ các thông tin này để hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo đúng pháp luật hiện hành.

Thủ tục đăng ký kinh doanh vận tải của doanh nghiệp?

Những trường hợp như Công ty TNHH MTV Peca phải làm những thủ tục gì để đăng ký vận tải cho phương tiện khi chưa đủ các điều kiện để đăng ký kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp? Trả lời vấn đề này, luật sư Vũ Kiên thuộc văn phòng LS Hà Nội Mới cho biết: Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 13 NĐ86/2014/NĐ-CP quy định về phương tiện kinh doanh vận tải:

Xe không kinh doanh vận tải có bắt buộc gắn phù hiệu?

Xe không kinh doanh vận tải liệu có phải gắn phù hiệu và lắp giám sát hành trình?

“Khi hoạt động kinh doanh vận tải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt, phương tiện phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã”. Ngoài điều kiện trên, xe ô tô còn phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy chuẩn được Bộ GTVT quy định.

Các doanh nghiệp nhỏ như Công ty Peca có thể hợp tác với các đơn vị chuyên dụng, các hợp tác xã vận tải để hoàn thiện thủ tục dưới hình thức góp vốn bằng phương tiện vào các công ty, hợp tác xã vận tải hoặc ký hợp đồng vận tải với các tổ chức chuyên dụng để hợp danh.

Trong trường hợp này, các đơn vị muốn cấp phù hiệu cho phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị mình thì phải có các hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính, cho thuê tài sản hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã.

Việc gắn phù hiệu xe về mặt quản lý sẽ mang lại hiệu quả lớn đối với cơ quan chức năng. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết: Mục tiêu chính của cấp phù hiệu là giúp các cơ quan chức năng dễ xác định xe đó thuộc doanh nghiệp nào. Trong trường hợp lưu thông trên đường, nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì có thể dễ dàng xác định được chủ thể. Thông qua việc gắn phù hiệu mới nắm được đầu phương tiện của DN, số lượng bao nhiêu. Liên quan đến đầu xe sẽ là chi phí và thuế đối với hoạt động vận tải của DN.

Loading Facebook Comments ...